Lean PM

Busines sponsore 0

Rola sponsora w projekcie

Sponsor jest właścicielem projektu w imieniu organizacji a jego rola rozpoczyna się w bardzo początkowej fazie projektu. Jest przede wszystkim odpowiedzialny za zapewnienie, że projekt dostarcza uzgodnionych korzyści biznesowych. Przedstawia on wizję i definiuje...

Organizational change 0

Wprowadzanie zmian w organizacji

Różne organizacja różnie radzą sobie ze wprowadzaniem zmian, jedne lepiej inne gorzej. Zmiany następują jedna po drugiej jednak nie widać w nich stałości i konsekwencji. Poniżej przedstawiam kilka zaobserwowanych metod wprowadzania zmian w organizacjach.